0

Krav til megleres kompetanse

Å megle i en alvorlig familiekonflikt er et stort ansvar og en krevende oppgavene som stiller høye krav til kompetanse og egnethet. Advokatforeningen har derfor en ordning for godkjenning av meglere. For å få den formelle godkjenningen fra Advokatforeningen må man først av alt være advokat. Det innebærer at man må ha

0

Parterapi som familievern

I dag ender mange forhold med samlivsbrudd og skilsmisse. Å lykkes med et forhold er kanskje vanskeligere enn noen gang før, og til tider kan det fremstå som håpløst og fastlåst. Dersom du sliter i et forhold, og særlig hvis det er barn med i bilder, kan det være riktig og viktig

0

Rettsmegling i en domstolsprosess

Hvis familiemegling ikke fører frem, og man ikke lykkes i å finne en kompromissløsning på egen hånd, ender som regel spørsmål om foreldreansvar og samværsrett ved separasjon i dom eller rettsforlik etter en rettssak. Man kan imidlertid ikke få reist en slik sak uten først å fremlegge attest på at man har

0

Forskjellen mellom megling og domstolsbehandling

Når to foreldre som har bodd sammen (enten de har vært gift eller ikke) skal gå fra hverandre, er det mange spørsmål som må tas stilling til. Det gjelder særlig dersom barnet er under 16 år, og da melder også staten sin interesse med krav til megling. Foreldrene må sammen finne ut