Familiemegling og attest

27012017090027_main_cbt-new-york-square-slider-31Når man har bestemt seg for å skille lag, eller i hvert fall en av to foreldre ønsker å forlate den andre, vil det offentlige tilby inntil sju timer med gratis familiemegling. Dette er ment å sikre at det blir tatt hensyn til barnets beste og at man finner en god løsning sammen. Det er obligatorisk å møte opp den første gangen. Når partene ikke blir enige den første gangen, vil de bli anbefalt å møte opp igjen og eventuelt bruke alle de sju timene de har til rådighet for å komme frem til noe. Megleren vil imidlertid ikke anbefale videre megling dersom han ikke tror det er realistisk at det vil føre frem. Det er jo ikke alltid at en løsning er mulig. Derfor må noen saker avgjøres av domstolene.

Når man møter opp første gangen, får man utdelt en attest på deltakelse på megling. Denne skal sendes ved når man søker separasjon, eller hvis man ønsker å søke om utvidet barnetrygd. Domstolene vil heller ikke godta at noen forsøker å reise sak i samværs- og ansvarsspørsmål uten at en slik attest foreligger. Det er dette som gjør denne attesten veldig viktig. Attesten har en gyldighet på seks måneder. Husk at den som ikke møter til megling, aldri vil få denne attesten. Det er imidlertid godt nok å møte opp, man trenger ikke nødvendigvis å gjøre et konstruktivt forsøk på å løse saken – selv om dette selvfølgelig er intensjon og forhåpningen bak ordningen. Hvis foreldrene blir enige, blir det likevel skrevet ut attest.

Noen ganger, hvis en eller begge av foreldrene har vanskeligheter med å møte den andre, kan det legges til rette for såkalt separat megling. Da møter tredjeparten med hver av foreldrene i separate møter. I slike tilfeller blir det bare utstedt attest etter at begge to har møtt til første gangs megling.