Forskjellen mellom megling og domstolsbehandling

03-02-2015Justice_GavelNår to foreldre som har bodd sammen (enten de har vært gift eller ikke) skal gå fra hverandre, er det mange spørsmål som må tas stilling til. Det gjelder særlig dersom barnet er under 16 år, og da melder også staten sin interesse med krav til megling. Foreldrene må sammen finne ut hvor barna skal bo og hvordan samvær og foreldreansvar skal fordeles. Ofte er det vanskelig å komme til enighet på egen hånd, spesielt hvis opprivende ting har skjedd i forkant av samlivsbruddet. Da er de eneste alternativene som står igjen megling eller behandling i domstolene. Av flere årsaker kan det ofte være en fordel å satse på meglingsalternativet dersom det er mulig.

Megling er en mer uformell og åpen prosess enn en rettssak. Partene får hjelp til å finne en løsning sammen, og det er ingen tvangsmidler bortsett fra at første oppmøte er obligatorisk. Den som megler, kan ikke bestemme noenting over partene, bare tilrettelegge og gi råd underveis. På den måten kan partene ofte komme frem til et kompromiss som alle kan leve med og som også er til barnet eller barnas beste.

Ender man med en rettslig behandling av disse forholdene, derimot, er det snakk om en formell prosess der man selv mister mye av kontrollen. Alt havner med ett i rettens hender. I domstolene skjer det meste i stram regi og i en prosess styrt av gjeldende lover og regler. Det blir opp til retten å finne en løsning for den havarerte familien. Dette begrenser mulighetene for egen, autonom deltakelse, og kan føre til at en beslutning blir tatt uten at de momentene en synes er viktigst blir tatt hensyn til. Retten er ikke forpliktet til å ta andre hensyn enn dem den selv anser for å være relevante. Ofte ender også rettssaken med et høyere konfliktnivå mellom partene.