Krav til megleres kompetanse

Å megle i en alvorlig familiekonflikt er et stort ansvar og en krevende oppgavene som stiller høye krav til kompetanse og egnethet. Advokatforeningen har derfor en ordning for godkjenning av meglere.

noticia_consultoriaFor å få den formelle godkjenningen fra Advokatforeningen må man først av alt være advokat. Det innebærer at man må ha master i rettsvitenskap pluss minst to års relevant praksis som advokatfullmektig. Denne erfaringen gir som regel gode forutsetninger for å megle, fordi man har erfaring med å håndtere konflikter og finne løsninger. I tillegg har advokater mye erfaring med å forhandle, selv om de i denne situasjonen (som megler) skal legge til retter for forhandlinger heller enn delta i dem selv. For erfarne advokater er konflikter og forhandlinger hverdagskost og levebrød.

I selve meglinger er det imidlertid de to partene (for eksempel foreldrene i en familiesak) som er de viktige aktørene, ikke megleren. Han skal holde seg i bakgrunnen heller enn å fremheve sin egen rolle, og har heller ikke noen formell autoritet. Bare partene selv kan finne frem til en løsning på konflikten i slike tilfeller. Megleren kan selvfølgelig komme med råd og forslag underveis, og styre dialogen i en konstruktiv retning. Han kan også informere partene om relevante juridiske spørsmål, men ikke gi juridisk rådgivning. Det juridiske setter imidlertid heller ikke noen absolutt ramme i slike saker.

Megleren har taushetsplikt om alt som blir sagt i slike møter, og det har også eventuelt advokatene og til og med partene selv. Hva som blir sagt under megling kan ikke en gang bli trukket frem under senere rettsforhandlinger, og megleren kan heller ikke stille som vitne under domstolsbehandling hvis ikke begge parter godtar det.

Målet med slik megling er å komme frem til et forlik som man kan enes om og skrive under på, og unngå ytterligere konflikt og utgifter.