Hei, og velkommen til disse sidene med massevis av informasjon om familievern og særlig om familiemegling.

Å ta vare på en familie og holde den sammen i vanskelige tider er noe av det mest krevende som fins her i livet. Særlig når man ser at det kanskje ikke lykkes å holde et forhold sammen, og man vet at det er barn med i bildet, så kan det veldig fort oppstå en livskrise blant flere av familiemedlemmene. Her på disse sidene beskrives noen av virkemidlene som kan tas i bruk for å forhindre et samlivsbrudd, eller i hvert fall sørge for at bruddet får så få uheldige konsekvenser som mulig for alle partner, og spesielt da barna.

I Norge er det obligatorisk med familiemegling hvis et par som tidligere har bodd sammen og har barn under 16 år ender opp med å gå fra hverandre. Går man ikke til slik megling, vil man heller ikke kunne reise sak om samvær og foreldreansvar i domstolene.

På disse sidene vil du imidlertid også se at det finnes viktige alternativer til den obligatoriske meglingen, og at det finnes andre løsninger selv før et eventuelt brudd. Å gå til samlivsterapeut som par er ett slikt virkemiddel som kan bidra til å få forholdet på rett kjøl igjen. Dersom sinne og manglende selvkontroll er en årsak til problemene, kan du også få hjelp med dette på landets familievernkontorer.

Når familien begynner å falle fra hverandre, trenger de aller fleste hjelp og rådgivning. Det er ingen skam å få en profesjonell megler involvert så tidlig som mulig i en slik prosess.