Parterapi som familievern

marriage-and-family-therapy-degreesI dag ender mange forhold med samlivsbrudd og skilsmisse. Å lykkes med et forhold er kanskje vanskeligere enn noen gang før, og til tider kan det fremstå som håpløst og fastlåst. Dersom du sliter i et forhold, og særlig hvis det er barn med i bilder, kan det være riktig og viktig å få i stand en samtale mellom begge parter og en samlivsterapeut. Et familievernkontor kan hjelpe dere med å få arrangert en slik samtale.

Hos terapeuten vil du møte en fagmann som har erfaring med å ta tak i parforhold og ulike problemer som gjør det vanskelig å være sammen. Terapeuter kan hjelpe med mange forskjellige spørsmål og problemer som står i fare for å ruinere et forhold.

Her skal bare nevnes noen av de mest vanlige temaene som diskuteres hos terapeuten, selvfølgelig er antallet potensielle problemer i praksis ubegrenset. Men en av hovedsakene er at man kjenner på at noe er galt eller ikke stemmer i forholdet, at man kanskje ikke trives eller er like lykkelig som før. Da kan det være godt å snakke om det, særlig fordi problemene mellom mennesker ofte skyldes vansker med å kommunisere på en god måte.

Noen av spørsmålene som dukker opp kan være av en problematisk karakter og vanskelig å snakke opp. Terapeuten har mye kompetanse med å få folk til å snakke om ting på en åpen måte uten å føle skam og bekymring. Det kan være for eksempel problemer relatert til seksualitet, lyst, og potens, eller kanskje utroskap, sjalusi, eller mistenksomhet overfor partneren. I andre tilfeller kan problemene dreie seg om barna, både felles barn og andre barn som er del av familiedynamikken. Noen ganger skyldes også bekymringen til en av partene, vold, rusmisbruk, eller mistanke om overgrep, og da er det viktig å få snakket, og å få gjort noe med det så fort som mulig.