Sinne og selvkontroll

A young woman screaming uncontrollably while isolated on a black backgroundNår en person har et problem med å kontrollerer sterke følelser, blir veldig sint, og gir uttrykk for dette på en ubehersket måte, kan det føre til store problemer i familien. Det kan oppstå en svært krevende situasjon for både voksne og barn.

Sinne er selvfølgelig helt normalt, og noe de aller fleste opplever nå og da. Problemene oppstår imidlertid hvis du eller partneren din ikke greier å få kontroll over temperamentet. Da kan varsellampene lyse for forholdet deres, og barna kan få det vanskelig. Mange barn blir fryktsomme og føler handlingslammelse rundt sinte voksne. Det skaper en uforutsigbarhet i livet deres at en voksenperson kan komme til å få et ukontrollert utbrudd. Den det gjelder bør snarest søke hjelp med slike problemer, og andre voksne bør kontinuerlig vurdere vedkommende sin tilstand og atferd. Det er viktig at barna ikke lider under en sint persons regime.

I verste fall kan den som er sint også bli voldelig, selv om det selvfølgelig ikke er alle som reagerer på den måten. Volden kan ha både en fysisk og en seksuell karakter, eller det kan være at vedkommende i større grad skremmer og truer enn faktisk å påføre fysisk skade. Uansett er det snakk om at personen overskrider grensene til andre og i de fleste tilfeller også bryter norsk lov. Noen utøver det som kalles materiell vold, altså at man slår i stykker ting når man blir rasende. Alle disse typene vold bør mane til ettertanke og forsiktighet i det videre liv i familien, hvis man velger å holde sammen med den som oppfører seg slik. Husk at vold ofte fører med seg store og dramatiske konsekvenser.

Den som opplever et så sterkt sinne at han ikke greier å få det under kontroll på egen hånd, trenger hjelp. Ved familievernkontoret kan du få vite mer om hvilke tilbud som eksisterer.